อุทยานแห่งชาติภูเรือ
มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอภูเรือ และอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย อาณาเขตด้านทิศเหนืออยู่ติดกับประเทศลาว รูปพรรณสันฐานของภูเรือ มีรูปร่างลักษณะเหมือนเรือใหญ่บนยอดดอยสูง เป็นภูผาสีสันสะดุดตา หินบางก้อนมีลักษณะเหมือนถูกปั้นแต่งไว้ ชาวบ้านเรียกว่า “กว้านสมอ” โดยรอบๆ จะเห็นยอดดอยเป็นขุนเขาน้อยใหญ่ใกล้เคียงเป็นฝ้าขาวด้วยละอองน้ำ หมอก ปกคลุมไว้ท่ามกลางป่าอันอุดมสมบูรณ์ มีเนื้อที่ประมาณ 120.84 ตารางกิโลเมตร

 

 

วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง
เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาในอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย มีเสน่ห์ที่โดดเด่นคือ ตัววิหารที่สร้างจากไม้สักทั้งหลัง ประกอบกับงานประติมากรรมแกะสลักไม้ที่มีความวิจิตรงดงามในทุกส่วนของวิหาร อีกทั้งยังมีพระนอน พระวิหาร และส่วนของนาคหัวบันได ที่แกะสลักจากหินหยกแม่น้ำโขงขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามมากเช่นกัน ทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ แวะเวียนไปชมอย่างไม่ขาดสาย

 

 

 

วัดป่าห้วยลาด
เดิมคือ สำนักสงฆ์ห้วยลาดก่อตั้งขึ้นโดย หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ได้จาริกธุดงค์มาภูคลั่ง ซึ่งอยู่ติดกับบ้านห้วยลาด ทางด้านทิศตะวันตก ชาวบ้านห้วยลาดจึงมีความศรัทธาเลื่อมใส จึงได้อาราธนานิมนต์องค์หลวงปู่ชอบ มาตั้ง สำนักสงฆ์ห้วยลาด เมื่อปี 2483 เป็นต้นมา เมื่อตั้งขึ้นเป็นสำนักสงฆ์แล้ว หลวงปู่ชอบได้พักอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้ เพื่ออบรมสั่งสอนชาวบ้านห้วยลาดและหมู่บ้านใกล้เคียงระยะหนึ่ง ท่านจึงได้เดินทางจาริกธุดงค์ต่อไป นับจากปี 2483 เป็นต้นมา สำนักสงฆ์ห้วยลาดได้มีครูบาอาจารย์ พระกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ได้มาพักเพื่อปฏิบัติธรรม จำพรรษา เป็นประจำทุกปีมิได้ขาด พระอาจารย์อุทัย ฌานุตตโม (อ.ติ๊ก) ได้มาจำพรรษาที่สำนักสงฆ์ห้วยลาด และได้เป็นผู้นำ พาชาวบ้านห้วยลาดพัฒนาสำนักสงฆ์ห้วยลาด

 

 

 

วัดศรีโพธิ์ชัย
ตั้งอยู่ตำบลแสงภา เป็นวัดเก่าแก่ของบ้านแสงภา ตำบลแสงภาที่มีอายุมากกว่า 400 ปี ลักษณะของพระอุโบสถคล้ายวัดเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปองค์แสนที่ประดิษฐานอยู่ในกุฏิเจ้าอาวาสนั้น เป็นพระพุทธรูปโบราณคู่บ้านคู่เมืองมาหลายชั่วอายุคน ประทับขัดสมาธิราบ พระพักตร์ยาวรี ยอดพระเมฬีเป็นเปลวเพลิง พระสังฆาฏิเป็นท้องนาค สันนิษฐานว่าเป็นพระเชียงแสน นอกจากนี้ ภายในวิหารหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า อาราม ก็มีจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติและวรรณกรรมท้องถิ่นที่ผนังด้านทิศเหนือมีจารึกว่าภาพเขียนดังกล่าวเขียนขึ้นเมื่อจุลศักราช 1214 ตรงกับพ.ศ. 2395 ตรงกับช่วงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และที่ด้านนอกพระอุโบสถหลังเดียวกันนี้ยังมีภาพจิตรกรรม ซึ่งเขียนขึ้นในสมัยหลังคือเมื่อปี พ.ศ. 2459 ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์จะมีงาน "แห่ต้นดอกไม้" ตามประเพณีท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีมาแล้ว

 

 

 

พระธาตุศรีสองรัก
สร้างขึ้นถวายเป็นอุเทสิกเจดีย์ หมายถึง เจดีย์ที่สร้างขึ้นโดยเจตนาอุทิศให้พระพุทธศาสนา โดยไม่กำหนดว่าต้องเก็บรักษาสิ่งใด นอกจากนี้ยังถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือกันระหว่างพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยาและพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งอาณาจักรล้านช้าง

 

 

 

พระธาตุสัจจะ
วัดลาดปู่ทรงธรรม เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ อีกแห่งหนึ่งที่ควรค่าแก่การมาสักการะ ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันต์ธาตุและปถวีธาตุพนม (ดินจากพระธาตุพนม) สร้างขึ้นเพื่อต่อชะตาพระธาตุพนมที่พังทลายลง นับเป็นปูชนียวัตถุที่สำคัญและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวจังหวัดเลยและชาวลาว

 

 

วัดเนรมิตวิปัสสนา
ตั้งอยู่บนเนินเขาห่างจากพระธาตุศรีสองรัก 1 กิโลเมตร สิ่งก่อสร้างภายในวัดล้วนก่อสร้างด้วยศิลาแลง ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธชินราช (องค์จำลอง) เป็นพระประธาน และยังมีมณฑปที่ตั้งอยู่ด้านหลังพระอุโบสถ ภายในมีหุ่นขี้ผึ้งของหลวงพ่อพระมหาพันธ์ สีลวิสุทโธ ผู้ริเริ่มสร้างวัดและได้มรณภาพไปแล้วประดิษฐานอยู่

 

 

น้ำตกแก่งเกลี้ยง
ปลายฝนต้นหนาวหลังฤดูกาลล่องแก่งลำน้ำสาน น้ำสานลดน้อยตามฤดูกาลแต่ในช่วงนี้ไปถึงหน้าฝนธรรมชาติ แก่งหินน้อยใหญ่ น้ำใสไหลเย็นเหมาะกับการปั่นจักรยานเป็ดน้ำมาก ทำให้บริเวณแก่งเกลี้ยงหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดค่างเป็นที่สนใจแก่นักท่องเที่ยวไม่น้อย เพราะที่แห่งนี้ยังคงสงบ ร่มรื่น อยู่ไม่ไกลจากตัวอำเภอภูเรือ และการเดินทางก็สะดวกเหมาะสำหรับการนั่งผักผ่อน ทานข้าว และลงเล่นน้ำได้ และในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – เดือนพฤศจิกายน ของทุกปีลำน้ำสานที่น้ำตกแก่งเกลี้ยงแห่งนี้ยังเป็นจุดล่องแก่งช่วงที่ ๑ ของกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ล่องแก่งลำน้ำสาน ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย แห่งเดียวในภาคอีสานด้วย

 

 

น้ำตกปลาบ่า (น้ำตกตาดสาน)
หรือ น้ำตกตาดสาน อยู่ที่หมู่ 1 บ้านปลาบ่า ตำบลปลาบ่า เป็นน้ำตกที่ตกมาจากแผ่นหินขนาดใหญ่ลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่างเหมาะสำหรับเล่นน้ำและนั่งพักผ่อนรับประทานอาหาร บริเวณน้ำตกยังไม่มีร้านอาหาร การเดินทาง ใช้เส้นทางหมายเลข 203 (ภูเรือ-ด่านซ้าย) บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 57-58 เลี้ยวซ้ายทางเดียวกับสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือ (บ้านกกโพธิ์) เข้าไปตามทางลาดยาง 7 กิโลเมตร ก็จะถึงบ้านปลาบ่า จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปตามทางลาดยางอีกประมาณ 2 กิโลเมตร จะถึงน้ำตก

 

 

ภูบักได
จุดเด่นของ "ภูบักได" คือสามารถชมความสวยงาม ของพระอาทิตย์ขึ้น และตก ได้ทั้งสองฝั่ง บรรยากาศดี มีหินรูปร่างต่างๆ ดูแปลกตาสวยงาม และที่เป็นเด่นของ ภูบักได ก็คือ "หินห้อยขา" ตามชาวบ้านเรียกกันมาก่อน จะเปลี่ยนชื่อ มาเป็น "หินหลอกลวง" ซึ่งมีความสวยงาม ของหินที่ยื่นออกมาจากหน้าผา ทำให้นักท่องเที่ยว ตื่นเต้นกับการไปยืนถ่ายรูปบนหินก้อนนี้เป็นอย่างมาก สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาเที่ยวบนยอดภูบักได นอกจากนี้แล้ว ในตอนเช้า ช่วงหน้าฝนหรือหน้าหนาวก็จะมี ทะเลหมอกสวยๆ ให้ชมกันอีกด้วย

 

 

สวนลุงวุฒิ ฟาร์มกล้วยไม้
มีทั้งกล้วยไม้หลายหลากพันธุ์ ดอกไม้ชนิดต่าง ๆ สีสันสวยงาม และต้นตระบองเพชร และอื่น ๆ อีกมากมาย ในการจัดงานไม้ดอกเมืองหนาวที่อำเภอภูเรือซึ่งจะจัดในช่วงปีใหม่ (ปลายเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนมกราคม) ของทุกปี ทำให้อำเภอภูเรือเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ

 

บ้านไฮตาก หมู่บ้านแห่งทะเลหมอกประเทศลาว
ถ้าพูดถึงฤดูหนาว สิ่งที่หลายคนนึกถึงน่าจะคล้ายกัน คือการไปตั้งแคมป์ดูทะเลหมอกประเทศลาว ทริปนี้เป็นทริปที่เราจะพาไปดูทะเลหมอกแบบเดินทางง่าย ที่ขับรถไปถึง ไม่ต้องออกแรง แต่ตื่นเช้ามาดูทะเลหมอกจากเต็นท์ได้เลย ที่ “บ้านไฮตาก” ที่พักและจุดชมวิวทะเลหมอกสุดปัง ที่กลางคืนกินหมูกระทะ ดูทะเลดาว เช้าดูทะเลหมอก