เรามีห้องพักที่หลากหลายบรรยากาศ รวม 6 รูปแบบ
ทั้งแบบพักเดี่ยว และแบบพักเป็นครอบครัว
นอกจากการที่มีสระว่ายน้ำในตัวแล้ว ยังมีสระออนเซ็น ที่แยกเป็นการส่วนตัวให้แต่ละห้องในราคาที่เอื้อมถึง
ทั้งหมดเป็นแนวคิดที่จะดึงเอาห้องพักในแนวสูง มาเป็นแนวราบทุกห้อง


Pool Villa Mountain View A


Pool Villa Mountain View B


Pool Villa Mountain View C


Pool Villa Mountain View D


Pool Villa River View E


Villa F